Posted in Alevilik

Alevilik – Tarihsel Olarak Alevilik ve Aleviliğin Kaynakları

Alevi kavramının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği aşamaları bize şunu…

Posted in Alevilik

Alevilik Nedir? Alevi Deyince Ne Anlıyoruz? Alevi Kimlerdir?

Alevîlik; Hz. Ali’nin velâyetiyle başlayarak, günümüze kadar gelmiş olan…

Posted in Alevilik

Şah Ismail Hatayi (r) Okulu

Şah îsmail Hatayi ( r) Okulu, bir yandan Hoca…

Posted in Alevilik

Hacı Bektaş-ı Veli ( r) Okulu

Allah ondan razı olsun,Hacı Bektaş-ı Veli bilgiyi ibadeti ve…

Posted in Alevilik

Alevilik’de Okullar

Alevîlik, insanı eğitmeyi ve insanda olumlu yöndeki davranış değişikliklerim’…

Posted in Alevilik

Alevi Toplumu ve Alevilik Son Günlerde Neden Bu Kadar Çok Tartışılıyor?

Alevîlik, son yıllarda sıkça hem de çok sıkça tartışılan…

Posted in Alevilik

Alevi ve Alevilik Hakkında Kısa Bir Genel Bakış

İslamiyet’in temeli bizim anlayışımıza göre Kurân ve Ehli Beyt…

Posted in Alevilik

Aleviliğin İnanç ve İbadet Esasları

Her inancın ve düşünce sisteminin kendine özgü inanç temelleri…