Ehlibeyt Sevgisi

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Çocukları¬nızı üç şey üzere terbiye edin: Peygamberinizin sevgisi, Ehl-i Beyt’inin sevgisi ve Kur’an-ı Kerim’i kıraat etmek üzere…” [Ec-Cami’us-Sağir, c. 1, s. 14] İmam Sadık [a.s] şöyle buyurmuştur: “Bizim hakkımızda ihsan ve iyilik edemeyenler bizim salih dostlarımıza iyilik etsinler. Bizi ziyaret edip göreme¬yenler salih şiileri ziyaret edip…

Ehlibeyt – Ehlibeyt ve Hilafet

Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Ümmetim arasında Ehl-i Beyt’imin misali, Nuh’un gemisi misali¬dir. Ona binen kurtulur, ondan yüz çeviren ise helak olur.” [Bihar’ul Envar c.27, s.113] İmam Bakır [a.s] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki biz Ehl-i Beyt’in sözleri kalpleri ihya eder.” [Bihar’ul-Envar, c.2, s.144] Resulullah [s.a.v] şöyle buyurmuştur: “Meclisleri¬nizi Ali bin Ebi…

İyilik ve Vefâ…

Bir kurdu avcılar fena halde sıkıştırmıştır. Kurt ormanda oraya buraya kaçmakta, ancak peşindeki avcıları bir türlü ekememektedir. Canını kurtarmak için deli gibi koşarken bir köylüye rastlar. Köylü elinde yabasıyla tarlasına girmektedir. Kurt adamın önüne çöker ve yalvarmaya başlar: “Ey insan ne olur yardım et bana, peşimdeki avcılardan kaçacak nefesim kalmadı,…

Atatürk – Hoş Geldin Atatürk

İnanınız, hiçbir millet ona bağımsızlık ve bir devlet armağan eden kurucusunu bizim kadar eleştirmez. Türk milleti ile kurtarıcısı ve devletinin kurucusu arasında önemli bir set vardı. Araştırmalarımıza göre; Osmanlı’nın bizzat ortaya koyduğu, Cumhuriyet döneminde de İngiliz ve Yunan ajanlarının sahip çıktığı, henüz Ata hayatta iken başlayan ve esasen millet için…

Ahlak – İyi ve Güzel Ahlaklı Olmanın Faydaları

İyi  ve Güzel Ahlak’ın Faydaları Emir’el Müminin Ali [a.s] oğlu Hasan [a.s]’a şöyle buyurmuştur: Ey oğlum! Zenginlik akıldan daha üstün değildir, fakirlik cehâlet gibi değildir. Hiçbir vah¬şet kendini beğenmekten daha şiddetli değildir. Hiçbir hayat güzel ahlaktan daha lezzetli değildir.” Bihâr’ul Envar, c. 78, s.111 Resûlullah [s.a.a] şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki…

İmam Ali – İmam Ali Hilafet’ ten Nasıl Mahrum Edildi ?

“SAKÎFE HÂDİSESİ” VE GERÇEKLER Hz. Ali Allah’ın emriyle ve Hz. Resulullah‘ın açık beyan ve tebliğiyle Ğadiri Hum günü halifelik makamına atanmış, ama daha sonra gelişen olaylarda ümmet, Allah ve Resulünün emrini uygulamamışlardı. Hz. Resulullah’ın Ğadiri Hum günü açıkça irâd buyurduğu hutbe henüz bütün müslümanların kulağında çınlamaktayken, böyle bir şeyin nasıl…

Kur’ân-ı Kerim – Kur’ân-ı Kerim Türkçe Meali

Kur’an-ı Kerim’deki Sırasına Göre Sûrelerin Fihristi Kitabın Adı: Kur’ân-ı Kerim ve Meali Hat: Hamid el-Amidî Tercüme: Murtaza Turabi Tashih: Seyyid Seccad Hüseynî Editör: Vahdettin İnce Emeği Geçenler: Dr. Kazım Erdoğan – Celal Yanık – Ali Ekber Basmaz Kevser Yayınevi’nden temin edilebilir Tıkla >>>>>Açıklamalar Bölümü Sûre Numarası Sûre İsmi Nâzil Olduğu…

Dört Kapı Kırk Makam – Dört Kapı Kırk Makam Nedir? Makamlar Nelerdir?

Kuran ve Ehlibeyt Buyruklarında – Dört Kapı Kuran ve Ehlibeyt Buyruklarında – Dört Kapı Kırk Makam Neden Dört Kapı – Neden Her Kapıda On Makam Şerîat Kapısı Şeriat Kapısının Makamları Tarîkat Kapısı Tarîkat Kapısı Makamları Marifet Kapısı Marifet Kapısı Makamları Hakîkat Kapısı Hakîkat Kapısı Makamları Sitemize Katgılarından ve değerli bilgilerinden…

Gadir-i Hum Hutbesi – Gadir-i Hum Hutbesi Nedir? Ne Zaman Tebliğ Edildi

Bismillahirrahmanirrahim Senetli bir şekilde Alkame b. Muhammed Hazremî kanalıyla İmâm Muhammed Bâkır’dan [a.s] şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah [s.a.a], hacc görevini Medine’den [Mekke’ye] gidip yerine getirmiştir. O ana kadar hac ve velâyet dışında bütün şerî hükümleri insanlara tebliğ etmişti. Cebrâîl [a.s.], Resûlullah’a gelerek ‘Ya Muhammed!’ dedi, Allah sana selâm söylüyor ve şöyle…

Risale-i Hüsniye

Takdim Risale-i Hüsniye Hüsniye Hârûn Reşîd’in sarayında Ulemâ sarayda toplanıyor Tartışma başlıyor Çocuğun imanı mes’elesi Mübâhele olayı Kader ve kazâ, hayır ve şer konusu Hidâyet ve dalâlet mes’elesi Kulların Fiilleri ve Kaderle İlişkisi Peygamberlerin Masumiyeti Hz. Peygamber’in Ebûbekir ile Hicret Yoldaşlığı Hadis Rivâyet Eden Sahâbenin Durumları Sünnî Alimlerin İçtihatlarından Örnekler…

Salavât Âyeti ve Kısaca Tefsîri

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salât eder/destek verirler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin/destek verin ve tam bir teslimiyetle teslim olun. [Ahzâb sûresi, 56. âyet] Âyette müminlere öncelikle emredilen peygambere her şekilde destek vermektir. Söz ve davranış ile ve tam bir teslimiyetle destek vermek. Peygamberin dünya ehli içinde…

Hz Ali – Hz Ali Kimdir? Hz Alinin Hayatı

Hz Ali ve Aşk Hz Ali’nin doğumu… Hz Ali’nin çocukluğu, toplumdaki ve peygamberin yanındaki yeri… Hz Ali’nin anne-babası yanındaki durumu… Hz Ali’nin Kuran’daki yeri… 1-Ahzâb; 33’te Hz Ali… (Tathîr âyeti) 2-Şûrâ; 23’te Hz Ali… (Meveddet âyeti) 3-Âl-i İmrân; 61’te Hz Ali… (Mübâhele âyeti) 4-Mâide 55’te Hz Ali… (Velâyet âyeti) 5-Nisâ…